• Belirlenen ders saatinde gerekli konular anlatılır ve öğrenciye özel haftalık plan yapılır.

  • Öğrenci ile hafta boyunca iletişim halinde olup ders takibi yapılır.

  • Çünkü biz öğrencilere masa başında oturmanın ders çalışmak olmadığını ve etkili ders çalışma yollarını anlatıyoruz.

Kısacası ;

Herkesin kendi hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak
için de farklı ihtiyaçları vardır.

  • Herkesin alışkanlıkları farklıdır

  • Herkesin başarı tanımı farklıdır

  • Herkesin beklentileri farklıdır

Tüm bu farklılıkları ve özellikleri dikkate alarak kişiye özel bir program hazırlıyoruz